สงขลาเฮ! สมาคมสหพันธ์เอเชียแปซิฟิครับรอง “ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์” ครั้งที่ 2

 สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิครับรองการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่ 2 ที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาเมืองกีฬา ในวันที่ 8-16 ม.ค. 2565 ให้เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล ในฐานะผู้แทนของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้ส่งหนังสือให้การรับรองการจัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ครั้งที่ 2 ซึ่งจะจัดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาเมืองกีฬา ระหว่างวันที่ 8-16 ม.ค.2565 ให้เป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่ GAAPSF ให้การยอมรับและอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของ GAAPSF ในสื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันในครั้งนี้

“ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้รับทราบข่าวคราวในการที่ประเทศไทยจะจัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-16 มกราคม 2565 ที่จังหวัดสงขลาเมืองกีฬานั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและให้การรับรองการจัดการแข่งขันรายการดังกล่าวของสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาในหลากหลายชนิดและเปิดโอกาสให้คนที่เคยเป็นนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้าเป็นนักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันโดยเป็นการเปิดกว้างไม่มีการจำกัดเชื้อชาติใดๆ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคสังคมโดยรวม”

“การแข่งขันรายการนี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรได้รับการสนับสนุนและรับรองให้มีการเข้าร่วมในทุกๆ ระดับ โดยสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้ให้การรับรองการจัดการแข่งขันครั้งนี้ของประเทศไทยและจะได้บรรจุไว้ในกิจกรรมปฏิทินกีฬาของ GAAPSF อีกด้วย”

ทั้งนี้คณะกรรมการของ GAAPSF ยังอนุญาตให้ผู้จัดการแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ใช้ตราสัญลักษณ์ของ GAAPSF เพื่อติดตั้งในสื่อการประชาสัมพันธ์ทุกชนิดในการแข่งขันครั้งนี้

นอกจากนั้น ทางสมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค General Association of Asia-Pacific Sports Federation (GAAPSF) ได้มีการเผยแพร่การแข่งขันกีฬาไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 2 ในสื่อของประเทศจีน อย่างกว้างขวางอีกด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สมาคมสหพันธ์กีฬาแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค #ไทยแลนด์โอเพ่นมาสเตอร์เกมส์

#สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย #GAAPSF #หาดใหญ่ #สงขลาเมืองกีฬา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.