วงการท่องเที่ยวสุดอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยว

วงการท่องเที่ยวสุดอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยว

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคุณวิรัตน์ดา สุทธิพงศ์พิธาน ภรรยาอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2564 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยแขกผู้ใหญ่ในวงการท่องเที่ยว อาทิ คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, คุณเจริญ วังอนานนท์ อดีตนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.), คุณสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร, คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนนท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย, คุณศณิศร ไตรรัตนจรัสพร ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว, คุณประดิษฐ์ วัชระดนัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ภาคประชาชนครอบครัว จ.ระยอง, คุณดวงธิดา เภตรา, บริษัท รัชฏะ บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด, หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ทอล์ค (ภาคภาษาอังกฤษ), สำนักข่าว The FLOWs สำนักข่าว RATCHATA NEWS และนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพและวางพวงหรีดอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน

คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณเจริญ วังอนานนท์ อดีตนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
คุณสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) อุปนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎร
คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนนท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
คุณศณิศร ไตรรัตนจรัสพร ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
คุณประดิษฐ์ วัชระดนัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี ภาคประชาชนครอบครัว จ.ระยอง
คุณดวงธิดา เภตรา ตัวแทน นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ นายณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน เป็นอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ โดยภูมิหลังเป็นชาว จ.ราชบุรี เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 บิดาชื่อคุณพ่อใช้ เเซ่ลิ้ม และมารดาชื่อคุณแม่ฝ้าย แซ่ลิ้ม ประกอบอาชีพเป็นชาวสวน หลังจากจบชั้นประถมแล้ว อายุ 13 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดปราสาทสิทธิ์ และสอบได้นักธรรมโท หลังจากนั้นเข้ามาอยู่กรุงเทพฯ พร้อมครอบครัว เพื่อเรียนเพิ่มเติมและทำงานโรงแรมไปพร้อมกัน เมื่อ 2515 เรียนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ รุ่น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอิสเทรินเอเซีย มีประสบการณ์ทำงานโรงแรมในกรุงทเพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ ตาก และหัวสนามกอล์ฟ

ในขณะเดียวกันได้เป็นอาจารย์พิเศษในการสอนวิชาบริหารโรงแรมและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และอีกหลายแห่ง เช่น ม.เอแบค ม.สวนดุสิต ม.ราชมงคล แต่งานที่อาจารย์ณรงค์ชอบอีกอย่างหนึ่ง คือ การเป็นผู้สื่อข่าวอิสระและการเขียนบทความเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการเดินทางที่บันทึกไว้มากมาย และงานประชาสัมพันธ์ของชุมชน วัดวาอาราม และศิลปวัฒนธรรม

โดยกำหนดการวันฌาปณกิจ ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ถวายเพลและมาติกา-บังสุกุล 10 รูป เวลา 13.00 น. พระเทศนา 1 กัณฑ์ และเวลา 15.00 น. ประชุมเพลิงศพ ณ เมรุวัดบางเพ็ญใต้

บรรยากาศในงานสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน

สมาชิกชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและคุณนิพนธ์ สุทธิพงศ์พิธาน น้องชายอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน
คุณสายใจ เศรษฐีหมุด บริษัท Silk Cultural Tour, คุณสุณี เพียรงาม, คุณพรรษภงค์ ปิติพล บริษัท Land Vacation Asia, คุณทิพาพันธุ์ สุวรรณวงษ์, คุณพรทิพย์ อินโต๊ะวิเศษ

บรรายากาศแขกผู้มาร่วมในงานสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ณรงค์ สุทธิพงศ์พิธาน

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ณรงค์สุทธิพงศ์พิธาน #การท่องเที่ยวและการโรงแรม #พัฒนาการท่องเที่ยว #วีระศักดิ์โควสุรัตน์ 

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #ชมรมภาคีท่องเที่ยวไทย

#สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว #ATTA #สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.