พัทยาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

เมืองพัทยาจับมือกระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเส้นทางวิถีมรดกวัฒนธรรมในเขตปกครองพิเศษ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Treasure Pattaya ท่องเที่ยววิถีไทยในพัทยา

บ่ายวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวดำเนินการจัดโครงการเส้นทางวิถีมรดกวัฒนธรรมในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล โดยใช้แอปพลิเคชัน Treasure Pattaya  โดยมีหัวส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนเมืองพัทยาและสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมพิธีแถลงข่าว

       

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าสำหรับดำเนินการจัดโครงการเส้นทางวิถีมรดกวัฒนธรรมในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัล โดยใช้แอปพลิเคชัน Treasure Pattaya เป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยา และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมภาคประชาชนให้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

โดยใช้แอปพลิเคชัน Treasure Pattaya ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า “ขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรมแห่งเมืองพัทยา” โดยขณะนี้พร้อมใช้งาน และสามารถดาวน์โหลดทั้งในระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) และ แอนดรอยด์ (Android) ที่จะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเส้นทางต่างๆ เช่น ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์บ้านศิลปิน วัด ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่มีทั้งของน่ากิน น่าชม และน่าเที่ยว ผ่านแอปฯ เดียว

ทั้งนี้ แอปพลิเคชันจะให้ข้อมูลเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม ให้ประชาชนหรือกลุ่มลูกค้าเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเดินทางไปสู่สถานที่ต่างๆ ด้วยการสัมผัสเพียงปลายนิ้ว จากฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายตามไลฟ์สไตล์ในรูปแบบ New Normal ที่พร้อมรับกับสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเมืองพัทยาสู่ Smart City

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สนธยาคุณปลื้ม #ชายนครชัย #ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม #TreasurePattaya

#เส้นทางวิถีมรดกวัฒนธรรมในเขตปกครองพิเศษเมืองพัทยา #นวัตกรรมดิจิทัล

#ท่องเที่ยววิถีไทยในพัทยา #พัทยา #กระทรวงวัฒนธรรม

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.