ครอบครัวคุณปลื้มตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา ชวนซื้อดินหมักวันดินโลกลด 30%

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 มีรายงานว่า ครอบครัวคุณปลื้ม นำโดย คุณแม่สติล คุณปลื้ม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลาง นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นางสุกุมล คุณปลื้ม คณะทำงานสนับสนุนคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนา EEC พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยาและวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา โดยมี นายบุญมา ฝังรักษ์ ประธานชุมชนโรงไม้ขีด เป็นวิทยากรนำเยี่ยมชมพื้นที่ส่วนต่างๆ

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยา ได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรพื้นที่เป็นพื้นที่ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับดินเพาะปลูกด้วยระบบและกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งพื้นที่แปลงเพาะปลูกพืชพันธุ์ผักสวนครัว ภายใต้การดำเนินการโดยมีชุมชนเป็นผู้ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองพัทยาตามแนวทาง NEO Pattaya ที่พัฒนาเมืองท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ

ด้าน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ในส่วนของการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อดินเพาะปลูก ของทางวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์เมืองพัทยาถือว่าได้ดำเนินการมาได้ระยะหนึ่งแล้ว ความมุ่งหวังคือต้องการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเนื่องในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ตรงกับวันดินโลก ทางวิสาหกิจชุมชนฯ ได้เปิดจำหน่ายดินหมักแห้งในราคาลดพิเศษจากเดิม 30% จึงฝากประชาสัมพันธ์แจ้งทราบมา ณ โอกาสนี้สำหรับผู้ที่สนใจ เพื่อร่วมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนบ้านเราด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ครอบครัวคุณปลื้ม #วิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยา #NEOPattaya #วันดินโลก

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.