เร่งให้เร็วที่สุด! “สนธยา” เดินหน้าช่วยสถานประกอบการ จ่อเสนอผู้ว่าฯ พิจารณาเปิดขายแอลกอฮอล์ได้เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2564 มีรายงานว่า ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเมืองพัทยา โดยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา สมารม ชมรม รวมทั้งผู้ประการสถานบันเทิงบาร์เบียร์ ร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ลงรายชื่อรวม 20 ราย พร้อมนัดหมายเข้าพบนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เพื่อหารือเรื่องแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ที่ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

โดยตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการได้ชี้แจงว่า ในสถานการณ์ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เพราะในส่วนของภาคเอกชนก็มีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่งในช่วงกิจกรรมของเมืองพัทยา และช่วงเทศกาลคริสต์มาส ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเฉลิมฉลองกัน จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถขยับขยายธุรกิจได้

แต่จากการที่รัฐบาลกำหนดเมืองพัทยาให้สามารถเปิดบริการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านหรือในสถานประกอบการได้ในวันที่ 16 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ภาคเอกชนมองว่าจะเป็นการเสียโอกาส เนื่องด้วยเมืองพัทยาก็เป็นพื้นที่บลูโซน อย่างเช่นในหลายพื้นที่แต่ยังไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้ จึงขอให้นายกเมืองพัทยาช่วยหาแนวทางที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เร็วขึ้นกว่ากำหนด

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด และรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ตามหลักการนั้นทาง ศบค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ในระดับพื้นที่ของตัวเองได้หากการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าในพื้นที่บลูโซนในหลายพื้นที่ สามารถผ่อนคลายให้มีการดื่มกินในร้านอาหารผับบาร์ได้ตามเวลาที่กำหนด ในส่วนของผู้ประกอบการพบว่ามีการดำเนินการด้านการสร้างสุขอนามัยที่ดีด้านการท่องเที่ยว ด้วยการปรับมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐาน SHA Plus+ เพื่อสอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาจากส่วนกลาง

ก่อนหน้านี้เคยชี้แนะในหลักการปรับตัวเองตามสถานการณ์โควิด-19 โดยแนะให้ผู้ประกอบการปรับแนวทางดำเนินธุรกิจหน้าเดียวจากร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าวเดียวก็ปรับเปลี่ยนเป็นร้านอาหารในรูปแบบ Bar & Restaurant หรือ Bar & Grill ควบคู่ตามไปด้วยระหว่างรอคำสั่งอนุญาต ในส่วนของเมืองพัทยาก็จะได้เสนอข้อมูลด่วนกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเพื่อหารือร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ในการเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้มีโอกาสได้กลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยเร็ว

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สถานประกอบการ #สนธยาคุณปลื้ม #แนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเมืองพัทยา #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.