ชายหาดชลบุรี พร้อมรับนักท่องเที่ยว ตามนโนบายรัฐบาล

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ยืนยันชายหาด จังหวัดชลบุรี  พร้อมรับการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามนโนบายรัฐบาล

นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มอบให้เจ้าหน้าที่ลงสำรวจสภาพแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการจัดการสิ่งแวดล้อมชายหาดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อปท. ในพื้นที่ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล จำนวน 6 หาด ได้แก่ หาดบางแสน หาดถ้ำพัง (เกาะสีชัง) หาดพัทยา หาดจอมเทียน หาดบ้านอำเภอ และหาดบางเสร่ เบื้องต้นพบว่า สภาพแวดล้อมชายหาดทุกหาดมีความสะอาดสวยงาม  มีคุณภาพน้ำทะเลปกติ น้ำทะเลใส เหมาะกับกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ 

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้เสนอแนะให้ท้องถิ่น มีการตรวจแนะนำนักท่องเที่ยวในเรื่องการทิ้งขยะทั้งเพิ่มรอบการจัดเก็บขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะและขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการบริเวณชายหาด ในเรื่องขยะ น้ำเสีย และหลีกเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อป้องกันปัญหามลพิษ

อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามประกาศจังหวัดชลบุรีและข้อห้าม คำเตือนของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด

Cr. นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#นักท่องเที่ยว #สิ่งแวดล้อมชายหาด #พัทยา #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.