เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 5)

วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 5)” เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน และเป็นหนึ่งกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ อีกด้วย

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า กิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นกิจกรรมทำความดีิ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตที่มีอายุระหว่าง 17 – 60  ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ สำหรับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต)

และสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนั่งรถชมสัตว์ ต้องทำการจองเข้าชมกิจกรรมนั่งรถชมสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053-999000

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร #บริจาคโลหิต #สภากาชาดไทย #วันพ่อแห่งชาติ

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.