ศรชล. สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ศรชล. สมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 นาวาเอก เอกภาพ สายโสภา รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร (ศรชล.สมุทรสาคร)

และกำลังพล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี

จากนั้น ได้นำกำลังพลศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (หลังเก่า) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน

Cr. นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่9 #วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ #ศรชล #สมุทรสาคร

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.