จังหวัดชลบุรี ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภาฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวชลบุรี ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระประธานภายในพระอุโบสถ วัดอุทกเขปสีมาราม (อ่านว่า วัด-อุ-ทก-เข-ปะ-สี-มา-ราม) อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  และเปิดกรวยถวายราชสักการะในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564  โดยมีหัวหน้าระดับสูงทุกส่วนราชการเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดและประชาชนเข้าร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี เพื่อให้ศาสนิกชนมีความรักและเชิดชูในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ  ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ ในการเสด็จแทนพระองค์อยู่เสมอมา โดยวัดอุทกเขปสีมาราม เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย เป็นสถานที่สัปปายะเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ ระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อม เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรม ร่วมกันทำความดี รู้รักสามัคคี รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ อีกทั้งนำหลักธรรมของพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ให้คงอยู่สืบต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ชลบุรี #พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.