ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

นาวาเอก เกียรติกูล  สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 พร้อมด้วย นาวาเอก วีระชัย  บุญมาก ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นำกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ 1 ประกอบด้วยกำลังพลจากกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน และหมวดบินเฉพาะกิจทัพเรือภาคที่ 1 จำนวน 40 นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทย ณ หอประชุมสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้ร่วมบริจาครวมจำนวนโลหิต 18,000 มิลลิลิตร

การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้เรียนเชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย นำโลหิตไปเพื่อสำรองในคลังเลือด แก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และนอกจากนั้นยังมีการรับบริจาค ดวงตา อวัยวะ และร่างกายอีกด้วย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กิจกรรมเนื่องในวันชาติวันพ่อแห่งชาติ#รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา#ทัพเรือภาคที่1

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.