บริษัท ดุสิตา คอลเลคชั่น จำกัด เชิญผู้ประกอบการวงการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน “เสน่ห์เจ้าพระยาวิถีใหม่ กับ เรือสำราญสไมล์ ริเวอร์ไซด์” ณ ท่าเรือ 2 ไอคอนสยาม

บริษัท ดุสิตา คอลเลคชั่น จำกัด เชิญผู้ประกอบการวงการท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน “เสน่ห์เจ้าพระยาวิถีใหม่ กับ เรือสำราญสไมล์ ริเวอร์ไซด์” ณ ท่าเรือ 2 ไอคอนสยาม

บริษัท ดุสิตา คอลเลคชั่น จำกัด โดยคุณสุมาพร ศรีเมือง ซึ่งเป็นบริษัท รับบริหารงานการตลาดให้ธุรกิจในสายการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน “เสน่ห์เจ้าพระยาวิถีใหม่ กับ เรือสำราญสไมล์ริเวอร์ไซด์”  Charming of Chao Phraya Normal with Smile Riverside ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 18.30 น. – 21.00 น. ณ ท่าเรือ 2 ไอคอนสยาม

คุณสุมาพร ศรีเมือง บริษัท ดุสิตา คอลเลคชั่น จำกัด
นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร TCEB และนายปราชญ์ พัธโนทัย ผู้ปฎิบัติการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ

โดยแขกผู้เกียรติ ประกอบด้วยวงการธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ ภาคีท่องเที่ยวไทย, สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA), สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท), ชมรม AEC รวมทั้งสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเพื่อทำความรู้จักกับบริการของเรือสไมล์ ริเวอร์ไซด์ เรือดินเนอร์ลำหรูล่าสุดของลำน้ำเข้าพระยาที่ให้บริการบุฟเฟ่ต์นานาชาติและซีฟู๊ดและล่องชมวิวสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยชมการแสดงน้ำพุดนตรีจากไอคอนสยาม และในเวลา 19.00 น. ประธานและแขกรับเชิญร่วมตัดริบบิ้นเพื่อเปิดงาน จากนั้นแขกผู้มีเกียรติทยอยลงเรือพร้อมกับพิธีกรดำเนินงาน และชมการแสดงพร้อมเปิดไลน์อาหารบุฟเฟ่ต์บนเรือ และล่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมดื่มด่ำกับบรรยากาศสองฝากฝั่งยามค่ำคืน Goldent night และเวลา 20.30 น. มีการจับรางวัลบัตรล่องเรือสไมล์ ริเวอร์ไซด์ จำนวน 20 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน จากนั้น เวลา 21.00 น. เรือกลับเข้าสู่ฝั่งเทียบท่าเรือที่ 2 ไอคอนสยาม

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคุณสุมาพร ศรีเมือง บริษัท ดุสิตา คอลเลคชั่น จำกัด รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกันถ่ายภาพ

บรรยากาศภายในงา“เสน่ห์เจ้าพระยาวิถีใหม่ กับ เรือสำราญสไมล์ ริเวอร์ไซด์” ณ ท่าเรือ 2 ไอคอนสยาม

สมาชิกภาคีท่องเที่ยวไทย
นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช อดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และสมาชิกภาคีท่องเที่ยวไทย
คุณสุมาพร ศรีเมือง บริษัท ดุสิตา คอลเลคชั่น จำกัด รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติในวงการท่องเที่ยว

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#บริษัทดุสิตาคอลเลคชั่นจำกัด #การท่องเที่ยว #สื่อมวลชน #เรือสำราญสไมล์ริเวอร์ไซด์ #ไอคอนสยาม

#สุมาพรศรีเมือง #Goldentnight #ธุรกิจท่องเที่ยว #ภาคีท่องเที่ยว #การโรงแรมและท่องเที่ยว

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.