ศรชล. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่าเรือและแพปลา

ศรชล. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ท่าเรือและแพปลา

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 น.อ.ไกรพิชญ์ กรวีร์ปภาวิทย์ หัวหน้า ศคท.จว.ปข. และ จนท. ศคท.จว.ปข. ร่วมกับ ศจร.ปราณบุรี ลงพื้นที่ท่าเรือ แพปลา ในพื้นที่ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ของท่าเรือ แพปลา ตามคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้มีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ท่าเรือ แพปลา โดยปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสุ่มตรวจหาเชื้อโดย ATK จนท.ขนส่งสัตว์น้ำ แรงงานท่าเรือ หรือผู้เกี่ยวข้องในท่าเรือตามความเหมาะสมและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกท่าเรือ ผลการตรวจสอบพบว่า ท่าเรือในพื้นที่ปราณบุรี ยังคงมีการดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัดและมีการสุ่มตรวจ ATK แรงงานท่าเรือ แรงงานเรือประมงทุก 7 วัน และส่งข้อมูลให้ ศจร.ปราณบุรี อย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันการติดเชื้อในกลุ่มแรงงานภาคประมงมีแนวโน้มลดลง

ในการนี้ ศคท.จว.ปข. จะได้นำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับคำสั่งจังหวัดมาตรการป้องกันติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้านภาคประมงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ศรชล #มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 #ท่าเรือ #แพปลา #การประมง #ปราณบุรี #ประจวบคีรีขันธ์

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.