ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ

ศรชล. บูรณาการหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รับตัวลูกเรือสินค้าไทยเข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2564 ศรชล. และศคท.ชลบุรี ร่วมบูรณาการกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือศรีราชา และตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ท่าเรือแหลมฉบัง ในการรับตัวลูกเรือสินค้าสัญชาติไทย 1 ลำ จำนวน 3 คน (นายอธิพงษ์ ด่านกุลชัย นายคงกานต์ จิระกาล นายวิรัตน์ ทองภูธร) ซึ่งลงทะเบียนกับ กต. ขอเข้าประเทศผ่านด่านทางน้ำ (Sign Off) ณ ท่าเรือเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้แก่ เรือ MT. Tasco Anan หมายเลข IMO 9279642 สัญชาติไทย ประเภท Asphah Bhumen Tanker ลูกเรือ 16 คน มาจาก Vietnam

ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศท่าเรือศรีราชา ตรวจคัดกรองลูกเรือตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อไวรัส Covid-19 แล้ว ผลการตรวจไม่พบผู้ป่วยหรือมีไข้เกิน 37.3° C ตม. ท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินพิธีการด้านตรวจคนเข้าเมือง ตรวจสอบเอกสารใบรับรองจาก กต. และเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย จึงได้ดำเนินการส่งตัวลูกเรือ 3 คนไปกักกันโรคที่ โรงแรม J. Hotel Pattaya (ALQ) จำนวน 7 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการตามมาตรการเฝ้าระวัง

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ศรชล #หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ #ท่าเรือศรีราชา #ท่าเรือแหลมฉบัง #มาตรการป้องกันโรคโควิด19 #ศรีราชา #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.