ศรชล.ในฐานะกรรรมการอำนวยการจัดงาน Phetchaburi City Of Gastronomy ; CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน จุดชมวิว ชายหาดชะอำ

ศรชล.ในฐานะกรรรมการอำนวยการจัดงาน Phetchaburi City Of Gastronomy ; CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1 ร่วมพิธีเปิดงาน จุดชมวิว ชายหาดชะอำ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2564 น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล จังหวัดเพชรบุรี ในฐานะกรรรมการอำนวยการการจัดงาน Phetchaburi City Of Gastronomy ; CHA-AM Food Festival ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12  ธ.ค. 2564 ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ จุดชมวิว ชายหาดชะอำ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายนภิทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดเพชรบุรี ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ ศรชล.จว.เพชรบุรี เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ  

ในการนี้ ศรชล.จว.พบ. มอบหมายให้ น.ต.ธนภาพ นวสมัครการ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ศรชล.จว.เพชรบุรี เป็นผู้ประสานการปฏิบัติควบคุมแผนเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำของเทศบาลเมืองชะอำ               

   

พล.ร.ท.พิชัย ล้อชูสกุล ผอ.ศรชล.ภาค 1 มอบหมายให้กองสารนิเทศ สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 โดย น.อ.วุฒิพันธ์  โมทะจิตร ผอ.กสน.สน.ฝอ.ศรชล. ภาค 1 จัดบอร์ดนิทรรศการแนะนำหน่วยงาน บทบาท หน้าที่ และภารกิจของศรชล. ภาค 1 ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองชะอำ ด้านหน้าของจุดชมวิวชายหาดชะอำซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงาน และนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ศรชล #PhetchaburiCityOfGastronomy #CHAAMFoodFestival #การท่องเที่ยว #ชายหาดชะอำ #เพชรบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.