“สนธยา” เปิดมิติใหม่โรงพยาบาลเมืองพัทยา ปรับปรุงพื้นที่บริการ ตอบโจทย์รักษาผู้ป่วย

นายกเมืองพัทยา เดินหน้านโยบายพัฒนาระบบสาธารณสุข เตรียมปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาชั้น 1 เนรมิตพื้นที่ใหม่เพิ่มความสะดวกสบายแก่ประชาชนที่มาใช้บริการทางสุขภาพ ลุยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย พร้อมช่วยให้แพทย์ทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การขับเคลื่อนเมืองพัทยาตามแนวทาง NEO Pattaya ที่นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้วางยุทธศาสตร์ไว้ โดยหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับบริการด้านสาธารณสุขของเมืองพัทยาให้ทันสมัยนำเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โรงพยาบาลเมืองพัทยาคือหน่วยงานหลักที่ให้บริการรักษาพยาบาลทั้ง ผู้ป่วยโรคทั่วไป, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, อุบัติเหตุฉุกเฉิน และยังเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่อาศัยในเขตเมืองพัทยาได้อย่างมีคุณภาพตลอดช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น เมืองพัทยาจึงเห็นความสำคัญพร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 ของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ให้ตอบโจทย์ในการดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนมากให้ดียิ่งขึ้น

“มิติใหม่ของโรงพยาบาลเมืองพัทยาคือส่วนหนึ่งของนโยบายยกระดับและปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนและชุมชน เพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราตั้งเป้าว่าจะปรับปรุงตั้งแต่พื้นที่ด้านหน้าจุดแนะนำบริการ ไปจนถึงด้านในซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ก็จะมีการออกแบบใหม่เช่นเดียวกัน”

โรงพยาบาลเมืองพัทยาที่ได้รับการบริหารจัดการจากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ดำเนินการโครงการออกแบบแผนก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงพยาบาลชั้น 1 โรงพยาบาลเมืองพัทยา มี หจก.ชลบุรีเซ็นเตอร์เซอร์วิส เป็นผู้ดำเนินการออกแบบ ล่าสุดแบบการดำเนินการได้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้คณะผู้บริหารเมืองพัทยาพิจารณา

ทั้งนี้ การดำเนินงานก่อสร้างจะปรับปรุงบริเวณทางเข้าโถงชั้น 1 การปรับระดับฝ้าและระดับพื้น, จุดคัดกรอง, Reception, ห้องรับรองผู้ป่วย, และห้องปฏิบัติการแพทย์ส่วนงานต่างๆ โดยการก่อสร้างปรับปรุงจะเน้นความโปร่งโล่งสบาย ขยายพื้นที่บริการทางด้านสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ต่อไปในอนาคต

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สนธยาคุณปลื้ม #พัทยา#โรงพยาบาลเมืองพัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.