เมืองพัทยาเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทย ห่างไกลโควิด-19 กระตุ้นศรษฐกิจ

เมืองพัทยาเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทย ห่างไกลโควิด-19 กระตุ้นศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ที่โครงการเอ๊กซ์ไซต์ สแคว์ พัทยา ถ.เฉลิมพระเกียรติพัทยาสาย 3 เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายกองตรี ทองชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทยห่างไกลโควิด-19 โดยมี ศ.ดร.ภูมิรวิชญ์ ชัยภูริหิรัญยกุล ประธานสถาบันสุขภาพแห่งชาติ ดร.ศรีสุริยะ จารุกรตรีภพ นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการวัยรุ่นไทยและวัยทำงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสหพันธ์ยุทธศาสตร์ไทยภาคประชาชน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมโรคระบาดโควิด -19 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแต่ละวันจะมีศิลปินชื่อดังมาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างสีสันบนเวทีหลัก

ภายในงานจะได้จัดให้มีการเปิดพื้นที่แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยต้านโควิด-19 และพื้นที่ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรไทย รวมทั้งการแสดงและจำหน่ายต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ด่างและไม้มงคลรวม 80 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 14.00-22.00 น.

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#งานมหกรรมอาหารปลอดภัยและสมุนไพรไทย #กระตุ้นเศรษฐกิจ #การท่องเที่ยว #พัทยา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.