การประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา ประจำปี 2564

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา

เมื่อวันนี้ 10 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมลำปลายมาศ ชั้น 4 โรงแรมแคนทารีน จ.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ขึ้น โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมคณะผู้บริหารพรรคร่วมประชุมและสมาชิกพรรคทั่วประเทศ กว่า 1,500 คน

นายสุวัจน์ กล่าวว่า การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งนี้ เพื่อที่จะรับรองรายชื่อสมาชิกและงบดุลต่างๆ และมีการเลือกคณะกรรมการเลือกตั้งตามกฎหมายเลือกตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งไปจัดเตรียมผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งตอนนี้การเมืองเลือกตั้งมาแล้ว 3 ปี เหลือระยะอีก 1 ปีครบเทอม ก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ช้าก็เร็ว ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายรัชฏะ สมรทินกร อดีต ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขตการเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก/เป็นตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัดนครนายก และประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัชฏะ บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เพื่อหารือพร้อมรับฟังโครงสร้าง ระเบียนแบบแผน และนโยบายของพรรคชาติพัฒนาเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหลังโควิด (Post Covid) ว่าจะทำยังไงกับเมืองไทยและเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้า

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา

นายรัชฏะ สมรทินกร อดีต ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขตการเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก / เป็นตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัดนครนายก และประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัชฏะ บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด และคุณบุษรา เสนะวีณิน หัวหน้าสาขาภาคกลางลำดับที่ 2 พรรคชาติพัฒนา จ.สระบุรี
นายรัชฏะ สมรทินกร อดีต ผู้สมัคร ส.ส. ระบบเขตการเลือกตั้ง จังหวัดนครนายก / เป็นตัวแทนพรรคชาติพัฒนาประจำจังหวัดนครนายก และประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท รัชฏะ บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#สุวัจน์ลิปตพัลลภ #พรรคชาติพัฒนา #การประชุมใหญ่สามัญพรรคชาติพัฒนา #การเลือกตั้ง

 #รัชฏะสมรทินกร #ตัวแทนพรรคชาติพัฒนานครนายก #บริษัทรัชฏะบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.