เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เตรียมพร้อมรับลมหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เตรียมพร้อมรับลมหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งใหญ่ ภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทั้งในส่วนพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและส่วนพื้นที่แสดงสัตว์ เตรียมความพร้อมรับลมหนาวและต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า การเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารับลมหนาวในช่วงปลายปีนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยว โดยจัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคในจุดต่างๆ ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า, เส้นทางข้างถนนทั้งสองฝั่ง, ลานจอดรถ 1 – 3, Drop Off, ส่วนจัดแสดงโซนซาวานา ซาฟารี, โซนพรีเดเตอร์ พราวน์ และบ้านพัก แคมป์ กราวน์ โดยการเก็บกวาดกิ่งใบไม้แห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่สวยงาม รวมทั้งกิ่งไม้แห้งที่อาจจะล่วงหล่นตกใส่ยานพาหนะและนักท่องเที่ยว รวมทั้งในจุดการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และในรอบบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่านานาชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการใช้บริการในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 และในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมกิจกรรมต่างๆ ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศภายในคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แต่ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญและนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA : @nightsafari, Tiktok และ IG : chiangmainightsafari

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร #BigCleaningsafari #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.