ศบค. ชุดเล็ก เข้ม สั่งยกระดับมาตรฐานคัดกรองคนเข้าร่วมงาน ฉลองปีใหม่ บิ๊กตู่ แนะให้ใช้วิธีตรวจ ATK ก่อนเข้างานสังสรรค์ เผย ศบค. จ่อ ลงพื้นที่ สุ่มตรวจ เชียงใหม่ โคราช

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ที่ ศบค. ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวตอนหนึ่งว่า ข้อกำหนดที่ออกตามมาตรา 9 ฉบับที่ 40 ที่จะมีผลเน้นย้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอย้ำกรณีที่หากจะมีการจัดงาน กิจกรรมในพื้นที่บางจังหวัดเกินจำนวน 1,000 คน จะต้องมีผลฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้ให้บริการครบทุกคน มีการตรวจ ATK ผลเป็นลบใน 72 ชั่วโมง ก่อนเริ่มงาน รวมทั้งผู้ร่วมงานจะต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีนครบทุกคน มีการตรวจ ATK ผลเป็นลบใน 72 ชั่วโมง ด้วยเช่นกัน

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า แต่ถ้ากรณีผู้ร่วมงานต่ำกว่า 1,000 คน ผู้จัดงานเองก็ต้องเคร่งครัดในส่วนของบุคลากรผู้จัดงาน มีการตรวจATK ผลเป็นลบใน 72 ชั่วโมง ส่วนผู้ร่วมงานขอหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส ก็สามารถเข้าร่วมงานได้

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในที่ประชุม ศบค. ชุดเล็กวันเดียวกันนี้มีการหารือในรายละเอียดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครได้รายงานว่ามีการพูดคุยกัน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ถึงกรณีจัดงานคนเข้าร่วมน้อยกว่า 1,000 คน เช่น การจัดกิจกรรมปีใหม่ภายในครอบครัวที่มีคนร่วมหลักสิบหรือน้อยกว่า การจัดงานปีใหม่ในนามของบริษัทห้างร้านสถานประกอบการ หรือการเคานต์ดาวน์ของร้านอาหารหรือสถานที่กลางแจ้งใดๆ ก็ตาม ทางกรมควบคุมโรคและ ศบค. ชุดเล็ก พยายามให้มีข้อปฏิบัติที่ง่ายต่อการจัดงานทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมงานได้ศึกษา ทำความเข้าใจ เช่น มีการนำเสนอว่า ต้องให้ผู้จัดงานที่มีการวางแผนว่าจะมีคนเข้าร่วมเกิน 300 คน ต้องขออนุญาตสำนักงานเขตหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ซึ่งขอเน้นย้ำว่าการที่มีคนมารวมกัน มีการพบปะ สังสรรค์ ในช่วงปีใหม่ยังถือเป็นความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่เตรียมจัดงานและประชาชนเตรียมฟังข้อปฏิบัติจากทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขจะจัดทำเพื่อให้เข้าใจง่าย ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่จังหวัด เมื่อจะมีการจัดการเฉลิมฉลองก็อยากให้มีการกำหนดมาตรการสาธารณสุขที่ปลอดภัย เพราะถ้าไม่ได้ติดตามการประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้วทำไม่ถูกต้องก็อาจจะถือว่ามีความผิดได้หรือที่แย่ไปกว่านั้นคือเกิดการระบาดติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

พญ. อภิสมัย กล่าวว่า ในที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก เลขาฯ สมช. ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ได้เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. ได้ฝากให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเรื่องการใช้ ATK ชุดตรวจด้วยตนเอง เป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดงานต่างๆ รวมทั้งการจัดงานปีใหม่ ซึ่งสถานประกอบการ ผู้จัดงานปีใหม่ ทำได้อยู่แล้ว เหมือนอย่างที่มีการรายงานเข้ามายัง ศบค. เป็นระยะๆ อยู่แล้ว เช่น งานกฐิน งานเลี้ยงพิธีกรรม งานประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมกีฬา ฟุตบอล ฟิตเนส ซึ่งผู้จัดงานหลายแห่งให้ตรวจ ATK มีผลเป็นลบจึงจะให้เข้าร่วมงานได้ ดังนั้นอาจจะยกระดับมาในการจัดงานปีใหม่ เพื่อความปลอดภัย

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้ ศบค. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมสถานที่ที่กำหนดให้มีการจัดงานปีใหม่ขนาดใหญ่ เช่น เชียงใหม่ นครราชสีมา รวมทั้งจะมีการลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคาย เนื่องจากในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ จะมีการเปิดด่านผ่านเข้าออกช่องทางบกแห่งแรก ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับอีกหลายจังหวัดที่จะมีการพัฒนาเป็นการเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว การค้าแนวชายแดนโดยจะถือว่าหนองคายเป็นต้นแบบเทสแอนโกทางบกแห่งแรก โดย สปป.ลาว เอง จะมีการเปิดประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2565 โดยนอกจากจังหวัดหนองคายที่เป็นจังหวัดนำร่องของไทยแล้วจะมีการพัฒนารูปแบบต่อเนื่องที่จังหวัดมุกดาหาร นครพนม อุบลราชธานี

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า นอกจากนี้ทางจังหวัดตราด ยังได้รายงานความพร้อมของเกาะกูด แต่ในที่ประชุมสรุปว่าเกาะกูดจังหวัดตราดจะยังไม่เปิดเป็นที่ท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าจะถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ แต่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ผู้ประกอบการ ภาครัฐ และประชาชนหารือร่วมกัน ไม่รีบร้อนแต่จะเปิดเมื่อพร้อม ถึงแม้ว่าเกาะกูด ถือว่าเป็นพื้นที่ครอบคลุมวัคซีนสูงสุด ในจังหวัดตราด ศบค. ชุดเล็กได้ขอบคุณและชื่นชมที่ทางจังหวัดมีการหารือหลายฝ่ายร่วมกันและขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ก่อนที่จะได้ข้อสรุปร่วมกัน

พญ.อภิสมัย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเน้นย้ำว่า การอนุญาตหรือให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านอาหารหรือสถานประกอบการได้นั้น เป็นการเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ คือ 31 ธันวาคม ถึง ตี1 ของวันที่ 1 มกราคม 2565 ดังนั้น สถานบริการ ผับบาร์ สถานบันเทิง ที่เปิดให้บริการและจำหน่ายแอลกอฮอล์ ถือว่ามีความผิด ทำไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีรายงานเข้ามาว่ามีการเปิดแล้วในบางแห่งที่พื้นที่ ในจังหวัดกระบี่ เช่น อ่าวนาง ไร่เลย์ นั้น ก็ขอย้ำว่ายังเปิดไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานบริการที่ได้มาตรฐาน SHA หรือ SHA พลัส แล้วก็ตามก็ยังไม่อนุญาต ซึ่งถ้ามีการกระทำผิด ททท. สามารถเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐานดังกล่าวได้ เนื่องจากผู้ให้บริการไม่สามารถรักษามาตรฐานดังกล่าวนั้นไว้ได้ จึงต้องขอเน้นย้ำมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยขอให้สวมอยู่ตลอดเวลา เว้นระยะห่าง ก็จะทำให้เราผ่านเทศกาลปีใหม่ได้อย่างปลอดภัย

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ศบค #กรมควบคุมโรค #เทศกาลปีใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.