ภาคีท่องเที่ยว จัดโครงการล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล จังหวัดปทุมธานี

ภาคีท่องเที่ยว จัดโครงการล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล จังหวัดปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ชมรมภาคีท่องเที่ยวไทย นำโดย นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พร้อมด้วยคณะผู้ประกอบการภาคีท่องเที่ยวไทย อาทิ  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ, นายภาค วราธนานันท์ ที่ปรึกษาประธาน สทท., นายชัย อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการและที่ปรึกษา สทท., นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวปทุมธานี, คุณอรพิน จักรกฤษณ์ เลขาธิสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และการนายเด่น มหาวงศนันท์ ผู้ช่วย สทท., ว่าที่ ร.ต.เอนก นุรักษ์ รองประธานฝ่ายวางแผนและพัฒนาภูมิภาค รวมทั้งคณะผู้ประกอบการภาคีเครือข่ายท่องเที่ยวไทยได้ร่วมกับจังหวัดปทุมธานี สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ “ปทุมธานี เสน่ห์ใกล้กรุง”

นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) 
Mr. Ben Gerard Mccroey ตำแหน่ง Harbour Master
สมาชิกภาคีท่องเที่ยวไทย และ Mr. Ben Gerard Mccroey (Harbour Master)
คุณกฤตยา เนตรพระฤทธิ์ ผู้ประกอบการเรือเมืองปทุมธานี
คุณกฤตยา เนตรพระฤทธิ์ ผู้ประกอบการเรือเมืองปทุมธานี และนายวินัย เนตรพระฤทธิ์ อดีตนายก อบต.บ้านกระแซง จ.ปทุมธานี
บรรยากาศการล่องเรือชมวิถีทางน้ำ

โครงการล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล จังหวัดปทุมธานี กิจกรรม ประกอบด้วย คณะผู้ประกอบการพร้อมกัน ณ ท่าเรือริเวอร์เดล จ.ปทุมธานี ในเวลา 09.00 น. เพื่อลงเรือล่องชมความสวยงามสองฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา  โดยแวะจุดแรกที่วัดพระสิงห์ เพื่อขอพรพระประธาน 4 ทิศ และกราบขอพรหลวงพ่อโต ที่ประดิษฐาน ณ ศาลาดินประจำทิศใต้ ขอพรหลวงพ่อเพชร ประดิษฐาน ณ อุโบสถประจำทิศตะวันออก และหลวงพ่อพุทธสิริมาแสน ประดิษฐาน ณ วิหารน้อยประจำทิศตะวันตก

วัดพระสิงห์ จังหวัดปทุมธานี

เวลาประมาณ 10.40 น. เดินทางไปยังตลาดอิงน้ำสามโคก ซึ่งเป็นตลาดขนาดเล็กๆ ในชุมชนเก่าริมน้ำเจ้าพระยา ที่เห็นถึงการดำเนินวิถีชีวิตควบคู่ไปกับสายน้ำและธรรมชาติ และมีการเดินชมอาคารที่ว่าการอำเภอซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 จากนั้นเดิมชมอนุสาวรีย์สุนทรภู่

ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก
สมาชิกภาคีท่องเที่ยว ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก
สมาชิกภาคีท่องเที่ยว ณ ตลาดอิงน้ำสามโคก

เวลาประมาณ 13.00 น. นำคณะลงเรือเดินทางไปยังวัดโบสถ์ เพื่อสักการะหลวงพ่อโตและพลวงพ่อโสธร องค์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย รวมทั้งขอพรหลวงพ่อเหลือ ณ วัดโบสถ์ ที่สร้างใหม่เมื่อราว 50 ปีมานี้

นายภาค วราธนานันท์ ที่ปรึกษาประธาน สทท.
นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร TCEB และนายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ ประธานชมรมภาคีท่องเที่ยวไทยและผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

ต่อมา นำคณะลงเรือเดินทางไปยังวัดศาลเจ้า เพื่อทำบุญ เสริมสิริมงคง และไหว้ขอพรเซียนแปะโรงสี ให้ค้าขายคล่อง ร่ำรวย ปลดหนี้ จากนั้นเดินช้อปของอร่อยที่ตลาดริมน้ำวัดศาลเจ้า

วัดศาลเจ้า ไหว้ขอพรเซียนแปะโรงสี
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วัดศาลเจ้า

จากนั้น เวลา 16.30 น. คณะผู้ประกอบการพร้อมกันที่ท่าเรือริเวอร์เดล เพื่อเข้าร่วมเสวนาและร่วมในพิธีเปิดงาน แถลงข่าว ท่องเที่ยวทางสายน้ำ จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และในเวลา 19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพกิจกรรมล่องเรือชมวิถีทางน้ำ ไหว้พระ ขอพร เสริมสิริมงคล “ปทุมธานี เสน่ห์ใกล้กรุง”

ดร.ศักดิ์ชัย เสาะแสวง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายสมัย รามัญอุดม
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

บรรยากาศในงานแถลงข่วและเสวนาในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวทางสายน้ำ จังหวัดปทุมธานี

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#ภาคีท่องเที่ยวไทย #สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ #ทีเส็บ #สมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ #ภูริวัจน์ลิ้มถาวรรัตน์ #วีระศักดิ์โควสุรัตน์ #ท่องเที่ยววิถีทางน้ำ #ปทุมธานี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.