ระยอง ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปลอดเหล้าและห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค

ระยอง ตรวจเข้มกระเช้าของขวัญปีใหม่ ปลอดเหล้าและห้ามเอาเปรียบผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ รอง ผวจ.ระยอง และเภสัชกรวีระศักดิ์ เจียมอนุกูลกิจ รอง นพ.สสจ.ระยอง นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระยอง ตำรวจภูธรจังหวัด สคบ.จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สุ่มตรวจเข้มร้านจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่จุดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโลตัส ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยอง และร้านวรรณ สาขา 2 เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะถึงนี้ โดยเฉพาะการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณของสินค้าที่นำไปบรรจุในกระเช้า หรือชุดของขวัญปีใหม่อย่างชัดเจน พร้อมกับย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการห้ามนำสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มาบรรจุในกระเช้าของขวัญปีใหม่และการจำหน่ายสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากตรวจพบการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินการเอาผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 อย่างไรก็ตามการออกสุ่มตรวจจุดจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ดังกล่าว ไม่พบการกระทำผิดแต่อย่างใด

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เทศกาลปีใหม่ #ระยอง

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.