รมช. สาธารณสุข ปลูกต้นกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เป็นปฐมฤกษ์ที่ จ.ระยอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลูกต้นกัญชาในพื้นที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เป็นปฐมฤกษ์ ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส เพื่อนำผลผลิตไปเป็นประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ม.2 บ้านน้ำใส อ.เขาชะเมา จ.ระยอง นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอเขาชะเมา และนางสาวอรทัย ใจดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส ร่วมเปิดป้ายโรงเรือนแปลงปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกต้นกัญชาในกระบะเพาะต้นกล้าเป็นปฐมฤกษ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมเยี่ยมชมแปลงปลูกกัญชาในโรงเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ด้วย

นางสาวอรทัย ใจดี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้จัดทำโครงการปลูกและแปรรูปกัญชา สำหรับใช้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยใน รพ.สต.ร่วมวิสาหกิจชุมชนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพ และส่งเสริมผลิตกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำไปใช้ผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยมีวิสาหกิจชุมชนดำเนินการ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใสและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้ดำเนินการตามนโยบายปลูกต้นกัญชาโดยใช้เมล็ดพันธุ์ไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 120 เมล็ด ลงในแปลงปลูกภายในโรงเรือน โดยมีการปลูก 2 รอบ พื้นที่ 48 ตารางเมตร

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รัฐบาลสนับสนุนการนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย รวมทั้งเกษตรกรต้องรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานและถูกกฎหมาย การที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่น้ำใส และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ร่วมกันสร้างต้นแบบการดำเนินงานด้านกัญชาทางการแพทย์ดังกล่าว ซึ่งเป็นแห่งแรกของอำเภอเขาชะเมา โดยจะเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกกัญชาอื่นๆ ดำเนินการตามแนวทางได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ กัญชาเป็นพืชที่มีประโยชน์ทั้งการแพทย์และเศรษฐกิจ โดยส่วนยอดและช่อดอกสามารถนำมาปรุงผสมเป็นยารักษาโรค ในส่วนอื่นๆ ของกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถนำมาประกอบอาหารสร้างประโยชน์ต่อสังคมห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน และเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กระทรวงสาธารณสุข #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #ทางการแพทย์ #วิสาหกิจชุมชน #กัญชา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.