เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซันอเมริกัน” สัตว์เมืองหนาว หนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเพิ่มมาตรการสร้างความอบอุ่นให้กับสัตว์ในช่วงฤดูหนาวนี้

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซัน” หนึ่งในสัตว์เมืองหนาว ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียวเท่านั้น พร้อมทั้งได้สร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลงนี้

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์อย่างเข้มงวด โดยเพิ่มไฟกกการทำแสลนบังลมและเพิ่มปริมาณฟางในที่อยู่อาศัยของสัตว์ ทั้งในส่วนจัดแสดงและในคอกกักเพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลง และจะมีมาตรการดูแลให้ความอบอุ่นแก่สัตว์ต่อเนื่องไปจนกว่าจะสิ้นฤดูหนาว

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชม “ไบซันอเมริกัน” (American Bison) หนึ่งในสัตว์เมืองหนาว ซึ่งในประเทศไทยมีอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแห่งเดียวเท่านั้น โดย “ไบซันอเมริกัน” เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ อยู่ในตระกูลวัวป่าที่ตัวสูงมากถึง 2 เมตร มีน้ำหนักเฉลี่ยเกือบ 1,000 กิโลกรัม เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีขนบริเวณไหล่ไล่ขึ้นไปถึงหัวซึ่งพอเข้าสู่ฤดูร้อนขนจะหลุดออกไป เขามีขนาดค่อนข้างเล็กและสั้น ชอบอยู่รวมเป็นฝูง รักสงบ ชอบหากินตามทุ่งหญ้า หรือตามป่าสน เมื่อเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างจริงจัง เพื่อแย่งตัวเมียมาครอบครอง และมักจะตกลูกครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น

“ไบซันอเมริกัน” อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีการจัดพื้นที่แบ่งออกเป็นพื้นที่โล่งตามธรรมชาติและห้องปรับอากาศสำหรับครอบครัวไบซัน เนื่องจากไบซันเป็นสัตว์ที่มาจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมี “ไบซันอเมริกัน” ทั้งหมดจำนวน 5 ตัว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมครอบครัวไบซันได้ทุกวัน ในส่วนจัดแสดงซาวันนา ซาฟารี โดยลงทะเบียนจองเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่

.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA : @nightsafari, Tiktok และ IG : chiangmainightsafari

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #ไบซันอเมริกัน #สัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ #สัตว์เมืองหนาว

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.