กองทัพเรือ หารือเมืองพัทยา นำร่องพัฒนาเกาะไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล รองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

กองทัพเรือ หารือเมืองพัทยา นำร่องพัฒนาเกาะไผ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล รองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.ร.ต.ธวัชชัย ม่วงคำ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมเป็นประธานการประชุมพิจารณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลในจังหวัดชลบุรี  โดยมี นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา เจ้าหน้าที่หน่วยที่งานที่เกี่ยวข้องจากกองทัพเรือและหัวหน้าส่วนราชการเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพ้อมเพรียง

สำหรับการประชุมหารือเบื้องต้นในครั้งนี้ด้วยกองทัพเรือร่วมกับเมืองพัทยา ได้กำหนดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเลในจังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของรัฐบาลในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC รองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตโดยที่ประชุมได้เห็นชอบในการเลือกพื้นที่เกาะไผ่ เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล ซึ่งหลังจากนี้จะมีการลงพื้นที่สำรวจความเป็นไปได้ของสถานที่ก่อนนำข้อมูลรายละมาพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง พร้อมทั้งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมในการดำเนินจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางทะเล #การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #แหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวทางทะเล #EEC #ชลบุรี

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.