หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดอบรมช่างภาพสนามและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดอบรมช่างภาพสนามและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นาวาเอก วีระชัย หลีค้า รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมช่างภาพสนาม (Combat Camera) เพื่อการประชาสัมพันธ์ และอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากหน่วยต่างๆ ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำวน 55 นาย

ในการนี้เรียนเชิญ อาจารย์ธีรวัฒน์ สุทธิธรรมฐากูร กรรมการผู้จัดการ บจก.จี แอนด์ ซีเค ลีฟวิ่ง และอาจารย์ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารเพิ่มพูนองค์ความรู้ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมการดำเนินการจัดการอบรม ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#กองทัพเรือ #รวมใจภักดิ์รักษ์ชาติราษฎร์ศรัทธา #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ #นาวิกโยธิน

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.