“อิลยาส” คว้าทอง ท่ารำ “ปันจักสีลัตปทท.”

“อิลยาส” คว้าทอง ท่ารำ “ปันจักสีลัตปทท.”

ส.ท.อิลยาส สาดารา นักกีฬาทีมชาติเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จากสโมสรกองทัพบกประเดิมคว้าแชมป์ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย ทำให้ในประเภทปันจักลีลากองทัพบก คว้าไป 3 เหรียญทอง โดยได้จากประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง อส.ทพ.หญิงสาลินี มามุ และประเภททีมปันจักลีลาหญิง

การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่ ดุสิตฮออล์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ เป็นการแข่งขันประเภทลีลา มีการชิงเหรียญทอง 6 เหรียญ มีผลดังนี้

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาชาย แชมป์ตกเป็นของ ส.ท.อิลยาส สาดารา นักกีฬาทีมชาติเหรียญเงินเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 18 จากสโมสรกองทัพบก ที่ 2 อัศริน สาและ (พลบดี) ที่ 3 สิทธินนท์ บุญยรัตน์ผลิน (ชมรมไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) ที่ 4 ปพน จันทร์เต็ม (มกช. วิทยาเขตยะลา)

ประเภทเดี่ยวปันจักลีลาหญิง ที่ 1 อส.ทพ.หญิงสาลินี มามุ (สโมสรกองทัพบก) ที่ 2 นูรีซัน ลอเซ็ง (ชมรมปันจักสีลัตฐานทัพเรือสัตหีบ) ที่ 3 เกตวลี ลี้โชติ  (มกช.วิทยาเขตกรุงเทพ)

ประเภทคู่ปันจักลีลาชาย ที่ 1 อับดุลการีม ยูโซะ-ไครูลมาฎี ยูโซะ (ชมรมปันจักสีลัต จ.นราธิวาส) ที่ 2 มูฮำหมัดอาลิฟ บือชา – กิฟลี แยนา (ชมรมปันจักสีลัต จ.ปัตตานี) ที่ 3 อับดุลรอฮิม ซีเดะ-อับดุลการิม คูลี  (มกช. วิทยาเขตยะลา)

ประเภทคู่ปันจักลีลาหญิง ที่ 1 อรญา ชูสวรรณ์ – เสาวนี จันทรมุณี (ชมรมปันจักสีลัตฐานทัพเรือสัตหีบ) ที่ 2 อส.ทพ.หญิงสาลินี มามุ – อิสรินทร์ บุญยรัตน์ผลิน (สโมสรกองทัพบก) ที่ 3 รุ่งฤดี ไกรวงศ์ – ประภาศิริ สุดเมือง (มกช.วิทยาเขตตรัง)

ประเภททีมปันจักลีลาชาย ที่ 1 ซอบรี เจาะนิ – อับดุลรอฮิม ซีเดะ – อับดุลการิม คูลี (มกช.วิทยาเขตยะลา) ที่ 2 พรรษวุฒิ วรรณวงษ์ – ชนพัฒน์ แก้วเฮียง – พงษ์พล ดุลย์ขุนทด (ชมรมปันจักสีลัตมกช.วิทยาเขตกรุงเทพ) ที่ 3 อับดุลีอหีม มันตุเต๊ะ, อาภิษิต อาแว-สุไลมาน หะยีสาและ (ม.ราชภัฏยะลา)

ประเภททีมปันจักลีลาหญิง ที่ 1 อิสรินทร์ บุญยรัตน์ผลิน – กัญญารัตน์ บำเพ็ญทาน-สุธิดา นาคเจริญศรี (สโมสรกองทัพบก) ที่ 2 ทรายทอง อินทะกะ-ขวัญจิรา สุวรรณโชติ-วงศ์ธิดา จันทร์พิทักษ์ (ชมรมปันจักสีลัต มกช. วิทยาเขตยะลา) ที่ 3 เกตวลี ลี้โชติ, เอนอร นาคนวล- อภิญญา ซรีวงศ์ (ชมรมปันจักสีลัต มกช. วิทยาเขตกรุงเทพ)

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#การแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย #การแข่งขัน #กีฬา

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.