เดือดร้อนหนัก!! แม่ค้าพ่อค้าหวยเสรี เชียงใหม่..บุกยื่นหนังสือ หลังจากกองสลากยกเลิกหวยเสรี!!

แม่ค้าพ่อค้าหวยเสรี บุกยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงใหม่, ศูนย์ดำรงธรรม และศาลปกครอง เดือดร้อนหนัก หลังจากกองสลากยกเลิกหวยเสรี ผู้ได้สิทธิเดิมแล้วเริ่มใหม่ปีหน้า แฉ ต้นเหตุที่ทำให้หวยแพง ก็มาจากพวกได้โควต้าหวย พวกสมาคม, องค์กรอิสระต่างๆ ที่มารับหวยจากศาลากลาง หากจะยกเลิกควรยกเลิกทั้งหมด แล้วเริ่มใหม่

เมื่อเวลา 11.00 น ในวันที่ 24 ธ.ค. 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหวยเสรีรายย่อย หรือกลุ่มที่ได้สิทธิเสรีหวยกล่องจากกองสลาก มาลงชื่อรวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์ดำรงธรรม และศาลปกครอง เพื่อร้องเรียนเรื่องทบทวนการยกเลิกบัญชีผู้ลงทะเบียนสลากเสรี โดยมีผู้มาร่วมยื่นหนังสือครั้งนี้ประมาณ 100 ราย มีผู้พิการมาร่วมด้วย

นางสาวเสาวนีย์ อภิชัยวงค์ ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเชียงใหม่ภาคเหนือ ได้เปิดเผยว่า การมารวมตัวและยื่นหนังสือร้องเรียนครั้งนี้ เนื่องจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีการประกาศยกเลิกบัตรกดเสรีทั้งหมด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และมีการเปิดรับสมัครใหม่ ซึ่งทางกลุ่มผู้ค้าสลากเชียงใหม่ภาคเหนือ ที่ได้รับการจัดสรรสลากเสรี เมื่อปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าสลากรายย่อตัวจริง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการนี้ของสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล หากมีการสมัครใหม่แล้วทางผู้ค้ารายย่อยตัวจริงไม่ได้รับสิทธิ์ ก็จะเกิดผลกระทบตามมาเกิดการว่างงานเนื่องจากไม่มีอาชีพ ครอบครัวขาดรายได้

การมายื่นหนังสือร้องเรียนครั้งนี้ จึงอยากขอให้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทบทวนการออกมาตรการการยกเลิกอีกครั้งเปลี่ยนเป็นการตรวจสอบสถานะของผู้ค้าสลากรายย่อย โดยมีการตรวจสอบเป็นรายบุคคลไป หากคู่ค้าสลากท่านใดไม่เข้าเงื่อนไชของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านพิจารณราการตัดสิทธิ์รายนั้นๆ ไป เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามาเป็นวงกว้าง

“ควรจะแก้ที่ต้นเหตุ ราคาหวยแพงนั้นมาจากกลุ่มองค์กรอิสระ, สมาคม, สหกรณ์ ฯลฯ ที่ได้โควต้าหวย กลุ่มพวกนี้จะขายหวยที่ได้รับมาให้กับยี่ปั๊วทันทีที่ศาลากลางจะให้สมาชิกไม่กี่เล่มกี่ใบเอง ทำให้ยี่ปั๊วนำไปรวมชุดได้จำนวนมาก รับซื้อขายต่อกันที่ศาลากลางเลย พวกองค์กรอิสระต่างๆ ที่ได้รับโควต้า ล่าสุดปล่อยในราคา ใบละ 94-95 บาท ต่อใบ ให้กับยี่ปั๊วเลยแบบโจ๋งครึม ส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าหวยเสรีที่ต้องไปรับหวยที่ไปรษณีย์ ต้องขายเกินราคาไปด้วย หากจะยกเลิกแล้ว ทางกองสลากควรยกเลิกทั้งหมดเลย ทั้งหวยเสรี หวยโควต้าของกลุ่มองค์กรอิสระต่างๆ แล้วเริ่มใหม่ จะดีที่สุดและจะเป็นการแก้ราคาหวยแพงที่ดีที่สุดด้วย

ต่อมามีเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากศูนย์ดำรงธรรม ลงมารับหนังสือร้องเรียนดังกล่าวและจะยื่นต่อไปยังเสมียนตรารวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งผ่านไปยังกองสลากเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและการร้องเรียนของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหวยรายย่อยเสรีต่อไป

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสอบถามสมาชิกกลุ่มองค์กรอิสระที่ได้โควต้าหวย เป็นสมาคมผู้ค้าสลากคนพิการเชียงใหม่ ที่บริเวณปากประตูหน้าห้างสรรพสินค้าในเชียงใหม่ก็ได้รับทราบว่า พวกตนได้รับหวยจากผู้นำองค์กรอิสระที่ได้โควต้า เพียงคนละ 20-30 ใบเท่านั้น บางคนก็ได้ 50 ใบ แล้วแต่คนเป็นนายกหรือผู้นำองค์กรนั้นๆ จะให้ส่วนมากไม่ได้จะได้รับเงินค่าสิทธิเป็นการตอบแทน

พวกองค์กรพวกนี้ จะไปรวบรวมสมาชิกให้มาลงชื่อเมื่อได้จำนวนมากแล้วก็จะส่งไปขอโควต้าหวยที่กองสลาก  เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ให้สมาชิกกับนำไปขายต่อให้กับยี่ปั๊วที่มาเสนอราคาสูงทันที จะให้เงินตอบแทนพวกสมาชิกบางคนเป็นเงิน รายละ 1,000 บาท หรือ 2,000 บาท เท่านั้นถือว่าเป็นการซื้อสิทธิ เขาจะอ้างว่าเขาเป็นคนลงทุนในการสั่งจองหวย พวกเราก็พูดไม่ออกทำแบบนี้มานานแล้ว ผู้นำองค์กรก็กำไรมหาศาล ยี่ปั๊วก็จะไปเอารวมชุด และขายต่อให้กับพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยแพงทำให้ราคาหวยแพงในขณะนี้

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#แม่ค้าพ่อค้าหวยเสรี #ยกเลิกหวยเสรี #กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อยเชียงใหม่ #หวยแพง #เชียงใหม่

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.