“บินลัดฟ้าสู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” รับส่วนลด 20% พร้อมลุ้นเที่ยวฟรี!!

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับ 7 สายการบิน ชวนบินลัดฟ้ารับของขวัญ 2 ต่อ รับส่วนลด 20% วันที่ 25 ธ.ค.- 31 มี.ค. 2565 พร้อมลุ้นเที่ยวฟรี วันที่ 1 มกราคมนี้

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส, การบินไทย, ไทยสมายล์, แอร์เอเชีย, นกแอร์, เวียตเจ็ท และไลอ้อนแอร์ เปิดตัวโปรโมชั่น “บินลัดฟ้าสู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เพื่อมอบเป็นของขวัญพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยว โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่, คณะผู้บริหาร และตัวแทนสายการบิน เข้าร่วมเปิดตัวโปรโมชั่นและมอบบัตรของขวัญเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีแก่นักท่องเที่ยว 20 ท่านแรก ณ จุด Exhibition Chiang Mai Night Safari ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า ในระหว่างเดือนธันวาคม – มีนาคม เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาด้วยเส้นทางการบินจากสายการบินต่างๆ ซึ่งสายการบินที่มีเที่ยวบินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนมากกว่า 30 ไฟลท์ต่อวัน เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ร่วมมือกับ 7 สายการบิน (บางกอกแอร์เวย์ส, การบินไทย, ไทยสมายล์, แอร์เอเชีย, นกแอร์, เวียตเจ็ท และไลอ้อน แอร์) จัดกิจกรรม “บินลัดฟ้าสู่ล้านนา พาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” เป็นโปรโมชั่นพิเศษ เพื่อมอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ จ.เชียงใหม่   

โดยมอบส่วนลดบัตรเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 20% ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 และเฉพาะในวันที่ 1 มกราคม 2565 มอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยว 5 คนแรก ของแต่ละสายการบิน รับสิทธิ์เข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถแสดงสิทธิ์ได้ที่ห้องรับจอง ฝ่ายการตลาด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพียงแสดงบัตรโดยสาร หรือ Boarding Pass พร้อมบัตรประชาชน ซึ่งจุดหมายปลายทางในบัตรโดยสารต้องเป็นจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น (1 บัตร/ 1 สิทธิ์ส่วนลดค่าเข้าชม) โดยนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเที่ยวชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สามารถลงทะเบียนจองการเข้าชม ได้ที่ www.chiangmainightsafari.com

ทั้งนี้ คาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จะมีโอกาสให้นักท่องเที่ยวเพิ่มระยะเวลาการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีก 1 คืน ส่งผลให้ร้านอาหาร โรงแรม หรือผู้ประกอบการอื่นๆ ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-999000 หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari, LineOA : @nightsafari, Tiktok และ IG : chiangmainightsafari

#NewsandTalk #Ratchatanews.com #ChiangMaiTalkNewspaper

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร #บินลัดฟ้าสู่ล้านนา #7สายการบิน

#ท่าอากาศยานเชียงใหม่ #ท่องเที่ยว

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.