โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เปิดโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ผนึกกำลัง กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา– บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดย นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ จัดพิธีเปิด โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” ณ หอประชุมบุญศิริบำเพ็ญ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง โดยมี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายยศพล เวณุโกเศศ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมผู้อำนวยการโรงเรียนระยองวิทยาคม (ดร.พรศักดิ์ ทิพย์วงษ์ทอง) รวมถึงคณะครู สภานักเรียน และนักเรียนจำนวน 300 คน เข้าร่วมในพิธีเปิด

โครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี” มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกผู้เรียนให้มีการจัดเก็บผลงานของตนเองอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสในการสอบติด TCAS รอบ 1 และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และการร่วมกันบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการปฎิรูปประเทศด้านการศึกษาตามนโยบายของรัฐและของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะจัดทำเป็น Workshop ให้น้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้สะสมผลงานตามที่มหาวิทยาลัยต้องการและในปี 2566 ได้จัดทำโครงการนำร่องให้กับ โรงเรียนระยองวิทยาคม และ โรงเรียนวัดป่าประดู่ โดยจัดให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กล่าวว่า บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ตามแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (Environment, Social, Governance) ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals; SDGs) เป้าหมายที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยมที่จำเป็นต่อการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ “พอร์ตดีมีที่เรียนกับบีแอลซีพี”

ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้น้องๆ เรียนรู้ได้อยากสนุกสนาน และขอฝากน้องๆ ทุกคนว่า ”ความสำเร็จไม่ได้มาจากความบังเอิญ แต่มาจาก ความเสียสละ ขยันหมั่นเพียร ศึกษาเรียนรู้อย่างหนัก และเหนือสิ่งอื่นใด มันมาจากความรักในสิ่งที่กำลังทำหรือเรียนรู้อยู่นั่นเอง”

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.