ทรภ.1 ร่วม บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย เก็บขยะชาดหาดดงตาล ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล

วันที่ 9 มิ.ย.66 ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) ร่วมกับ บริษัท ลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย จัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในทะเล ณ หาดดงตาล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กำลังพลจิตอาสาทัพเรือภาคที่ 1 และพนักงานจาก บริษัทลูซี่ อิเล็คทริค ประเทศไทย
ตลอดการทำกิจกรรม สามารถกำจัดขยะมูลฝอยบริเวณชายหาด และที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายได้เป็นจำนวนมาก

โดยมีขยะที่ถูกกำจัด ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดกาแฟ แก้วพลาสติก ขวดน้ำดื่ม ขวดแก้ว กระสอบ ถุงขนม ฯลฯ
นับได้ว่าเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเล และสถานที่สาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึก อีกทั้งยังช่วยทำให้สภาพแวดล้อมทางทะเล เกิดความสะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเล และทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณชายหาด ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะอาดได้อย่างยั่งยืน


กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ
ทัพเรือภาคที่1

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.