ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น”โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์”

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยนายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ในการนี้เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารดำเนินการโครงการที่ถูกต้องและมีส่วนร่วมต่อโครงการที่เหมาะสม

โดยมีนายพรรพัฒน์ พลายด้วง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ กล่าวรายงาน โครงการเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองและความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ นายวุฒิชัย วิชัยเมฆพัตรวิศวกรทรัพยากรน้ำ/โยธา นำเสนอรายละเอียดการดำเนินโครงการวัตถุประสงค์โครงการและประโยชน์ได้รับสภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการพร้อมเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย 2 ทางเลือก เพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศมิให้พังทลายสูญหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ

ทั้งนี้นายหมวดตรี ประสาท กุลเรือง ผู้นำชุมชนโรงธูป(ประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2) ตำบลบ้านโป่ง นำเสนอข้อคิดเห็นด้านการระบายน้ำบริเวณริมแม่น้ำแม่กลอง เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงน้ำหลากเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ชุมชน มีนายธนิต ดวงสร้อยทอง ผู้อำนวยการกองช่าง ต้อนรับ /ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.