“กรมอุทยานฯสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เปิดพื้นที่คุ้มครองพะยูน วางแนวทุ่นชะลอความเร็วเรือ”

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เดินทางไปเป็นประธานในกิจกรรมวางแนวทุ่นชะลอความเร็วเรือ เพื่ออนุรักษ์พะยูนและแหล่งหญ้าทะเล ร่วมกับนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 มูลนิธิอันดามัน สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง ผู้นำชุมชน และ ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณบ้านเกาะมุก หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม

นายอรรถพลฯ กล่าวว่า “กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อตระหนักถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวบริเวณเกาะมุกที่ส่งผลกระทบต่อพะยูนและแหล่งหญ้าทะเล จากเรือนำเที่ยวของผู้ประกอบการ เรือประมง เรือของชาวบ้านในพื้นที่เกาะมุก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ปกป้องพะยูนและแหล่งหากินของพะยูน โดยการควบคุมการเข้าออกและจัดระเบียบของเรือ บริเวณบ้านเกาะมุก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของพะยูนในธรรมชาติ โดยการวางแนวทุ่นชะลอความเร็วเรือ จำนวน 18 ทุ่น ความยาวตลอดแนวทุ่น 4.8 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่หญ้าทะเล 1,787 ไร่”

สำหรับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ทางฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบด้วยป่าชายเลน หญ้าทะเล เกาะแก่ง มีหาดทรายขาวนวลเรียงรายไปตามผืนดินกว่า 20 กิโลเมตร และสนทะเลตามธรรมชาติอันสวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น เกาะกระดาน โดยในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จะใช้เป็นสถานที่จดทะเบียนสมรสใต้น้ำ สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ฯลฯ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมถือเป็นแหล่งพะยูน สัตว์ป่าสงวนที่สำคัญ ของประเทศไทยซึ่งต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.