พช.สวนผึ้ง ราชบุรี ขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” น้อมนำแนวพระราชดำริฯ

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ กู้เกียรติกำธร พัฒนาการอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ ,ปลัดอำเภอ, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาหมู่บ้านห้วยม่วง ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นทางอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณถนนรอบอ่างเก็บน้ำโป่งแห้ง ระยะทาง 300 เมตร รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านด้านความมั่นคงทางอาหาร โดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในหมู่บ้าน ตามโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ณ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.