ชลบุรี-เมืองพัทยาถกประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ย้ำใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 22 มิ.ย.66 นายบรรจง บรรฑูรประยุกต์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมคณะทำงาน ที่ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยมีตัวแทนภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินโครงการ ฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่

1.จ้างเหมาดำเนินการศึกษารากฐานเมืองพัทยา (DNA) 2.จ้างเหมาดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติเพื่อการท่องเที่ยว 3.โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่นาเกลือ 4.โครงการจัดแสดงภาพยนตร์บนชายหาด 5.โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา 6.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา

-โครงการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก้ ได้แก่ 7.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก้ 8.โครงการจัดงาน Pattaya Film Festival 9.โครงการประกวดภาพยนตร์ระดับเยาวชนและทั่วไป 10.โครงการพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางเมืองสร้างสรรค์ 11.โครงการสร้างการรับรู้เมืองพัทยาเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโก้

-โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้แก่ 12.โครงการสัปดาห์มอเตอร์ไซค์และเสียงเพลงแห่งเสรีภาพครั้งที่ 27 13.โครงการดนตรีบนชายหาด 14.โครงการชลบุรีคอฟฟี่ ออนเดอะบีช 15.โครงการเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเล

ทั้งนี้ ได้มีการพูดคุยรายละเอียดการทำงานภายใต้งบประมาณการสนับสนุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีผลสำเร็จจับต้องได้ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรค์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่างบประมาณมากที่สุด ภายใต้อัตลักษณ์ในความเป็นเมืองพัทยาเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.