จ.ราชบุรี/สพอ.ปากท่อ รณรงค์การปลูกผัก โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปากท่อ นางสาวเพ็ญรุ่ง พรมประดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอปากท่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากท่อ ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนการปลูกผัก โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว

เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว และพืชสมุนไพรจำนวน 10 ชนิด อาทิ ต้นแค พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ โหระพา กะเพรา ไว้ในบริเวณ ที่ว่าการอำเภอปากท่อ บริเวณบ้านพักนายอำเภอ บ้านพักปลัดอาวุโส เพื่อที่จะได้เป็นผู้นำต้นแบบ และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกผักในพื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองได้

โดยมุ่งเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการนี้ นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา นายอำเภอปากท่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอปากท่อ ปลัดอำเภอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.