ราชบุรี/กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตร

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

โดยนายยงยุทธ มหาเวชาศิริ ผอ.เขต สนง, กกพ,เขต 10 (ราชบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ การจัดกิจกรรมเวทีประชาคม ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศกองทุนขนาดใหญ่และกองทุนขนาดกลาง

โดยมีนายชัยวัฒน์ ชลชาญ หัวหน้าส่วนงานฯ กล่าววัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า เป็นพื้นที่อยู่อาศัยแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ การดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ นายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 (คพรฟ,)ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง นำทีม ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ มีนางวลัยพรรณ เจริญเชื้อ จนท, สนง,กกพ,เขต 10 (ราชบุรี) ต้อนรับ/ที่ ห้องประชุมเวลา ดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.