เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ เพื่อสิทธิและการให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงโอกาสกับพี่น้อง-ปชช.

 24 มิย.๒๕๖๖เวลา ๘.๓๐ น.จังหวัดนครราชสีมา

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ภาค.3 จังหวัดนครราชสีมา(หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรภาค.3)

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นยุติธรรมทางเลือก ให้กับพี่น้องประชาชน ตาม พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 เป็นการส่งเสริมโอกาส และการเข้าถึงโอกาสตามสิทธิของปชช.คนไทยทุกคนที่ได้รับจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญของไทย ทุกคน ซึ่งหลายคนนั้น อาจจะไม่ทราบถึงโอกาสที่จะได้รับจากรัฐธรรมนูญ ทำให้เสียโอกาสและเสียสิทธิต่างๆไปโดยไม่ถึงประโยชน์มากมายที่ทางกฏหมายไทยได้ให้สิทธิ และนับเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องปชช.ที่พึงจะได้รับ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากทางท่าน พล.ต.อ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการ  การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดในการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย เพื่อให้เป็นที่พึ่งและเป็นการส่งเสริมโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ที่ได้รับสิทธิที่พึงจะได้รับตามรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ 2560 และตามการประกาศ พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ 2562 ทั้งยังเป็นการลดการนำคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรม เป็นการลดจำนวนคดีความลงและทำให้คดีความนั้นใช้เวลาสั้นลงไปได้มาก ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานของกระบวนการไตร่สวนนั้น กระชับและสั้นลงอย่างมีธรรมาภิบาลสร้างความเข้าใจอันพื้นฐาน และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกัน ระหว่างคู่ความในคดี (โจทก์กับจำเลย) ซึ่งในแต่ละปีๆ นั้นมีคดีความเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลยุติธรรมเยอะมากๆ

พล.ต.อ ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการ  การกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ ประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย

ร่วมด้วยชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  นำโดย

1 .พ.ต.ท ปรีชา อับดุลเลาะห์ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

2.คุณพรศรี เจริญศรี ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3.พ.ต.อ ดร.นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์ ผกก.งานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

4.ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ์ รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

5.คุณพัศ ลิมปะพันธุ์ รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

6.คุณศิริรวี ราศรี รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

7.คุณกนกเพชร ดวงนา กรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

8.คุณทัศพรรษ สอนสุภาพ กรรมการชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

9.ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย ภาค.3 (8 จังหวัด)

▪️ประธานจังหวัดสุรินทร์ ▪️ประธานจังหวัดยโสธร

▪️ประธานจังหวัดอุบลราชธานี ▪️ประธานจังหวัดอำนาจเจริญ

▪️ประธานจังหวัดชัยภูมิ ▪️ประธานจังหวัดนครราชสีมา

▪️ประธานจังหวัดบุรีรัมย์ ▪️ประธานจังหวัดศรีษะเกษ

ดร.สุนทรี ศรีสุวรรณ์ รองประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คนกลาง)

ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมในการเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยน ในครั้ง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน ให้ได้เป็นที่พึ่งที่หวังความยุติธรรมในสังคม ต่อไป.

สถาบันฯ แห่งนี้มีการนำวิธีการไตร่สวน โดยใช้วิธีการไกล่เกลี่ย และมีการให้ความรู้อบรมบุคคลกร และจิตอาสาไกล่เกลี่ย อย่างมีความรู้ความสามารถคัดสรรคุณภาพมาทำงาน ภายใต้การกำกับดูแล ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงการยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐฯ ที่จะหน้าที่อย่างมีระบบ และเร่งกระชับขั้นตอนต่าง เพื่อลดเวลา และสร้างความเข้าใจอันดีและเร่งรัดช่วยเหลื่อพี่น้องปชช.ในการเยียวยา แก้ไขปัญหาอย่างกระชับและรวดเร็ว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลฯ ที่ส่งเสริมและกระจายศูนย์อำนาจไปสู่ชุมชนในพื้นที่ที่เข้าใจพื้นฐานของแต่ละบริบทในชุมชนนั้นๆ อย่างมีสันติวิธีและมียุติธรรม นำหลักเมตตากรุณา มาผสานการทำงานร่วมกัน หวังว่านี่คือสิ่งที่พี่น้องปชช.จะได้รับอย่างยั่งยืนต่อไป

#ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

#ศูนย์ประสานงานผู้ไกล่เกลี่ยฯภาค.3

#กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.