ผบ.ทรภ.1 รับการเยี่ยมคำนับ จาก ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และผู้บังคับการเรือ USS Rafael Peralta (DDG-115)

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 พลเรือโท พิชัย ล้อชูสกุล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) มอบหมายให้ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 รับการเยี่ยมคำนับจาก น.อ. Hugh Winkel ผู้ช่วยทูตทหารเรือสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ น.ท.Charles T. Cooper ผู้บังคับการเรือ USS Rafael Peralta (DDG-115) พร้อมคณะ


เพื่อหารือ เกี่ยวกับการฝึก PASSEX (ทร.ไทย-ทร.สหรัฐ) ณ ห้องรับรองเกาะหลัก กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อีกทั้ง เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์อันดี ของทั้งสองประเทศ อีกด้วย

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.