ปลัดฯ จตุพร เปิดศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) เวลา 08.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์แห่งแรกของภาคเหนือ และเป็นศูนย์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รองปลัดกระทรวงฯ ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด เข้าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายจตุพร ได้กล่าวถึงเป้าหมายการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ นี้ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ว่า นโยบายของกระทรวงฯ ต้องการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพลงไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ ศูนย์ประสานงานฯ นี้ จึงเป็นเสมือนศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นได้เข้ามาใช้ประโยชน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.)

ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด จะต้องจัดตั้งขึ้นในที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย มาใช้งานได้โดยสะดวก รวมถึงสามารถเป็นหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ที่จะออกไปให้ความรู้กับประชาชนร่วมกับหน่วยของจังหวัดเคลื่อนที่ได้ด้วย และที่สำคัญคือ จะต้องมีการให้บริการข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย (social media) ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และเป็นแหล่งข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละจังหวัด

โดยในวันที่ 15 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ จะมีการเปิดศูนย์ประสานงานฯ หลักขึ้นที่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ประสานงานฯ ทั้ง 76 จังหวัด ที่คาดว่าจะสามารถจัดตั้งได้ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ ต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ดำเนินการเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพไปแล้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ แห่งแรกในพื้นที่ภาคใต้ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานฯ แห่งแรกของประเทศ ที่เปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 และแห่งที่ 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2566 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานฯ ในการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

รวมถึงประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในจังหวัด ท้องถิ่น และประชาชน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.