นครนายก – โรงเรียนวัดศรีจุฬา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนวัดศรีจุฬา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม ฝึกจิตนำสมาธิด้วยธรรมะ และให้ความรู้เรื่องการจราจร ต้อเคารพกฎจราจรและการเดินทางที่ปลอดภัย

ที่โรงเรียนวัดศรีจุฬา ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางสาววาสนา บานเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจุฬา ได้เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมีพันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผู้กำกับการตำรวจภูธรดงละคร และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี และสวนสนาม จากนั้นได้ฝึกอบรมจิต นำสมาธิด้วยธรรมะ โดยพันตำรวจเอกปัญญา เรือนดี ผกก.สภ.ดงละครร่วมกับสถาบันจิตตานุภาพจากวัดบุญนาครักขิตาราม มาเป็นวิทยากรให้การอบรม

เพื่อฝึกสมาธิให้กับนักเรียน จะได้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน จากนั้นได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจราจร เพื่อเป็นพื้นฐานในการชีวิตประจำวันได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย รู้กฎจราจร เครื่องหมายจราจร การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ดี และมีความสำคัญที่เยาวชนความรู้และมีความเข้าใจ เข้าถึง และฝึกปฏิบัติเป็นประจำ จะทำให้เกิดประโยชน์และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.