เมืองพัทยาออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุก

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาเปิดโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 บริการให้ประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 4 ก.ค.66 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ตามโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 ดำเนินการโดยฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และยกระดับสาธารณสุขของท้องถิ่นเมืองพัทยาให้มีศักยภาพ

การจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ในวันนี้ มีกิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติหรือภาวะเสี่ยงของโรคทางระบบต่างๆ การฉีดวัคชื่นป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การให้บริการด้านสัตวแพทย์ เช่น ทำหมันสัตว์ ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ

โดยมีหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมให้บริการ ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักสวัสดิการสังคม และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการอื่นร่วมให้บริการ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มิตรไมตรีคลินิก ธนาคารออมสิน โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ และร้านค้ากลุ่มชุมชน ซึ่งพบว่าในงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.