‘ไลออน ปริญ’ ขอบคุณทุกกำลังใจสนับสนุนนั่งนายกไลอ้อนส์ นาเกลือ พัทยา

ชลบุรี-‘ปริญ นุชเจริญ’ นายกไลออนส์ นาเกลือ พัทยา ป้ายแดง ขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุน ลั่นจะทำหน้าที่นำพาองค์กรให้ดีที่สุด

หลังจากงานสถาปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์เขต 8-9 ภูมิภาคที่ 4 ภาค 310 C ปีบริหาร 2566-2567 โดยสโมสรไลออนส์ นาเกลือ พัทยา เขต 9 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C ภูมิภาคที่ 4 ได้แต่งตั้งให้ไลออน ปริญ นุชเจริญ ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ นาเกลือ พัทยา ปีบริหาร 2566-2567 นั้น

ไลออน ปริญ นุชเจริญ นายกสโมสรไลออนส์ นาเกลือ พัทยา เปิดเผยว่า ต้องขอบคุณผู้หลัก ผู้ใหญ่ ผู้สนับสนุน และกำลังใจ.ตลอดจนครอบครัว ที่ผลักดันให้มาดำรงตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ นาเกลือ พัทยา ปีบริหาร 2566-2567

ทั้งนีั ตนเองจะทำหน้าที่พัฒนาองค์กรสโมสรไลออนส์ นาเกลือ พัทยา ให้ดีที่สุด ตามแนวทางของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 C ภูมิภาคที่ 4 ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลหนึ่งที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งช่วยสาธารณะประโยชน์ต่อพื้นที่เมืองพัทยา และบริเวณใกล้เคียงต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.