พาณิชย์จ.ชลบุรี หนุนจัด “Eastern EEC Local products @ PATTAYA” ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมค้าชายแดนและ EEC ปีงบฯ 2566

วันที่ 27 ก.ค.66 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมารีน่า พัทยา จ.ชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และนางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน “Eastern EEC Local products @ PATTAYA” โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากลเชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และแขกผู้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

ด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสินค้า SME ภาคตะวันออกไปยังตลาดต่างประเทศ ภายใต้โครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออกสู่สากล เชื่อมโยงการค้าชายแดนและ EEC ที่จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI และสินค้า OTOP ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์และบริการเด่นอื่นๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า GI ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออก

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าภาคตะวันออกให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเพิ่มมูลค่าและยกระดับรายได้ให้กับผู้ประกอบการ SME สินค้า Gl ผู้ผลิตสินค้าชุมชน OTOP กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการการส่งออก และผู้ประกอบการการค้าชายแดนในภาคตะวันออก จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาจำหน่ายภายในงานจำนวน 40 ร้านค้า

ประกอบด้วย ร้านอาหารทะเลสด แปรรูป และปรุงสำเร็จ จำนวน 25 ร้านค้า สินค้า G และ สินค้าอื่นๆ จำนวน 15 ร้านค้า โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 27-31 กรกฎาคม 66 ภายในงานยังได้มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงวัฒนธรรมและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเพื่อสร้างสีสันให้กิจกรรมด้วย

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.