สว่างบริบูรณ์แนะแนวทุนการศึกษา KOSEN

โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา จัดกิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา KOSEN ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อวางรากฐานการศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 6 ก.ค.66 ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแปดเซียน โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา จ.ชลบุรี นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนและผู้ปกครอง หรือ KOSEN KMITL Road Show พร้อมด้วย นายนิติ เรืองรัตนากร ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา นายวินัย สิทธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ผู้ปกครอง เด็กนักเรียนโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้บริหารจาก KOSEN มาให้รายละเอียดแผนการศึกษากับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร รองผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา เปิดเผยว่า ด้วยนโยบายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา คือการตอบสนองให้โรงเรียนมีความพร้อมกับโลก ปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นโรงเรียน 4 ภาษา ที่ดีที่สุดในเมืองพัทยา ประกอบไปด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิชาหลัก วิชาพื้นฐานเข้มข้น และภาษาเทคโนโลยี ซึ่งปัจจุบันระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีโรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาได้นำหลักสูตรการเขียนโปรแกรมเพิ่ม เข้าไปในบทเรียนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม จนถึงมัธยม หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นความสำคัญกับหัวใจหลัก ของ Coding (การโค้ดดิ้ง) คือ หลักหลักการคิดเชิงตรรกะ Algorithm (อัลกอริทึม) การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับ ขั้นตอนการเขียนสัญลักษณ์เพื่อบอกลำดับขั้นตอน ลำดับความคิดและสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ สร้างสรรค์ชิ้นงาน ให้สำเร็จ (Project Based Learning) ประดิษฐ์นวัตกรรม ออกแบบหุ่นยนต์ภารกิจ และการเข้าร่วมการแข่งขัน Robotics ระดับประเทศและนานาชาติต่อไป “School of Technology & Engineering Pathway, Pattaya

ทั้งนี้จึงได้กิจกรรมแนะแนวนักเรียนและผู้ปกครอง หรือ KOSEN KMITL Road Show ที่โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคุณภาพที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ ไม่ใช่เพียงแค่นักเรียนของ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยาเท่านั้น แต่ต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเด็กๆ ในชุมชนจากโรงเรียนต่างๆ ให้มีโอกาส ในการเรียนรู้ และสามารถสอบเข้าชิงทุนโคเซ็นญี่ปุ่นนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศชั้นนำของโลกที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีระดับ สากล กลไกและหลักการของการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ คือ การผลิต บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความ ต้องการของสายงานต่างๆ โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยานั้นได้เป็นสมาชิกเข้าร่วมเครือข่าย โครงการ K-Engineering Extension School (K-EES) และที่ผ่านมาโรงเรียนสว่างฯ ได้ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนของโรงเรียน และนักเรียนต่างโรงเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้มีโอกาสรับการเรียนรู้นอกสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ต่าง ๆของสถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ค้นพบตัวเอง เกิดแรงบันดาลใจ และได้แนวทางในการศึกษาต่อ

นายสินธ์ไชย เปิดเผยต่อว่า โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยานั้นได้สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ สร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการเรียน การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ในสถานที่จริง ใกล้ชิดผู้เชี่ยวชาญ ลงมือทดลอง ปฏิบัติเพื่อพัฒนาครูและนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนไปสู่การเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สร้างเป้าหมายให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคลากรที่มีปัญญาทักษะคุณภาพในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.