จังหวัดราชบุรี เฝ้ารับเสด็จฯรับเงินขวัญถุงพระราชทานและร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูนอาคารชาเล็นเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 และทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูนอาคารชาเล็นเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 กราบบังคมทูลทอดพระเนตรวีดิทัศน์ “เฉลิมพระเกียรติ” บังคมทูลเบิกนายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เบิกผู้ว่าราชการจังหวัด 73 จังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 เข้าเฝ้าฯ รับเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ขอพระราชทานพระราชดำรัสแก่ผู้ร่วมงาน กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรนิทรรศการ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงาน ผู้แทนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตามลำดับในการนี้


นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นายสัญญา ถิรเชมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี นายศักดิ์สิทธิ์ แก่นศักดิ์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด พ.อ.อ.สมมาตร์ บุญโญประการ อดีตประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด นายเดชา ต้นปาน รองประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี

นางสาย จาดไร่ขิง คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดราชบุรี นายสมควร ทองบางหลวง ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านโป่งแก อำเภอจอมบึง นายวิรัติ เพ็งเหมือน ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านวังกล่ำ อำเภอบางแพ นายประพันธ์ เกิดสุข ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านหนองไม้ท่อน อำเภอบ้านโป่ง นายภาคิน อภิโชครุ่งเรือง ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านศาลาห้าห้อง อำเภอดำเนินสะดวก นายพิเชษฐ พวงแจงงาม ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านโป่งเจ็ด อำเภอบ้านคา นายสมโภชน์ เสาร์เพ็ชร ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านพุเกตุ อำเภอปากท่อ

นายนพดล ทองเสงี่ยม ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านซ่อง อำเภอเมืองฯ นายณัฐพงษ์ ใจมุ่ง ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านจัดสรร อำเภอสวนผึ้ง นายสนทนา ลาเทศ ประธานกองทุนแม่ฯ บ้านโป่งยอ อำเภอสวนผึ้ง นางสาวเดีย ร่มโพรีย์ กรรมการกองทุนแม่ฯ บ้านเขาดิน อำเภอโพธาราม และนายสถาพร คงสอน นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2566

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.