ผช.ผบ.ทร. เยี่ยมชมแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน

ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ (ผช.ผบ.ทร.) ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Authority Members:MTJA) ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของแท่นขุดเจาะ CAKERAWALA ในแปลง A-18

ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia-Thai Joint Development Area:JDA) ร่วมกับคณะสมาชิก MTJA ตามการเชิญของฝ่ายบริหาร MTJA ซึ่งมีการดำเนินงานสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยบริษัท Carigali-Hess Operating Company (CHOC)

ทั้งนี้ กองทัพเรือ มีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแสวงประโยชน์ทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเล โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในพื้นที่พัฒนาร่วมฯ จะถูกส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนเท่ากัน เพื่อสร้างความมั่งคงด้านพลังงานให้กับทั้งสองประเทศ ต่อไป


#thetrustednavy #กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ #MTJA

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.