จ.ชลบุรีจัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 (ผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน)

วันที่ 31 ส.ค.66 มีรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 กิจกรรมผู้ว่าฯชลบุรีพบสื่อมวลชน โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานต้อนรับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี ที่ห้องประชุมสโมสรไทยออยล์ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนา นวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวสารการพัฒนาจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด และขอความร่วมมือช่วยกันนำเสนอข่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรีต่อไปจากนี้ด้วยเช่นกัน

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.