จ.ราชบุรี/สพอ.สวนผึ้ง จังหวะราชบุรีดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ตามเป้าหมายในระบบ TPMAP/Thai QM ประจำปี 2566

วันที่ 20 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีนายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี

นายชนันต์ อินทรักษ์ นายอำเภอสวนผึ้ง

มอบถุงยังชีพ ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และ Thai QM ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “คนราชบุรี ไม่ทิ้งกัน พร้อมแนะนำแนวทางการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองให้สามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสวนผึ้ง ได้รับมอบถุงยังชีพ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี จำนวนทั้งสิ้น 254 ชุด และได้ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายในระบบ TPMAP , Thai QM และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยส่งมอบให้กับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้แทนในการรับมอบถุงยังชีพ เพื่อได้ดำเนินการมอบให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายตามลำดับต่อไป

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.