เดินตามพ่อ..”พิพัฒน์ รัชกิจประการ”..สมใจพ่อ.ล่ะ!!.ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น! ชลัฐ..สส.ป้ายแดง

สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย “ชลัฐ รัชกิจประการ” เดินทางเข้ามารายงานตัวการเป็น สส. ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แทน “ทรงศักดิ์ ทองศรี” ที่พ้นสภาพ

“ชลัฐ รัชกิจประการ” เข้ารายงานตัวต่อสภาฯ เลื่อนขึ้นมาเป็น สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย
วันที่ 20 กันยายน 2566 ณ ห้องรับรองพิเศษ 206 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชลัฐ รัชกิจประการ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 3 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นั้น

บัดนี้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายทรงศักดิ์ ทองศรี สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน โดยมี น.ส.ศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม รองเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร และ น.ส.ปิยะธิดา อินทวารี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.