“ทวี สอดส่อง” รมต.กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางบางขวาง

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14.00 น. พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมภารกิจเรือนจำกลางบางขวาง ในแดน 8

ติดตามงานก่อสร้างอาคารบริการและครุภัณฑ์ทันตกรรมเพิ่มเติม ตามแผนงานพัฒนายกระดับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวาง การปรับปรุงอาคารอำนวยการและ หอผู้ป่วยเดิม ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยขนาด 40 เตียง และครุภัณฑ์การแพทย์ พร้อมระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศทางการแพทย์


ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายให้ขยายเป้าหมายอาคารบริการทันตกรรม ไปยังเรือนจำในต่างจังหวัด โดยสามารถนำองค์ความรู้ (Know-how) จากการก่อสร้างอาคารบริการทันตกรรมที่เรือนจำกลางบางขวางเป็นต้นแบบ ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนผังห้องภายในบางส่วนเพิ่มเติมเป็นห้องตรวจโรคของแพทย์ร่วมด้วย


ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สอบถามถึงจำนวนบุคลากรทางการ แพทย์ของเรือนจำ ซึ่งแพทย์ของเรือนจำกลางบางขวางมีจำนวน 1 คน และทันตแพทย์ 1 คนต่อผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวนกว่า 4,000 คน จึงไม่เพียงพอต่อการดูแลรักษาพยาบาล จากนั้นได้เดินตรวจเยี่ยมแดน 8 เป็นแดนสาธิตกิจกรรม โคกหนองนาโมเดล เป็นการปรับเปลี่ยนและเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

ให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตภายหลังพ้นโทษ ตรวจเยี่ยมแดนฝึกวิชาชีพ การทำเฟอร์นิเจอร์ งานศิลปะ   โดยมี นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวาง ร่วมให้การต้อนรับ ณ เรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักข่าว RATCHATA NEWS

Loading

Facebook Comments: (1) ห้ามใช้คำพูด หรือเขียนข้อความหยาบคาย ด่าทอ ดูถูกดูหมิ่นดูแคลน (2) ห้ามพูดหรือเขียนข้อความอันจาบจ้วงสถาบันหลักสำคัญของชาติ ห้ามละเมิดกฎหมาย ป.อาญามาตรา 112 โดยเด็ดขาด (3) ห้ามพูดจาละเมิดหรือเขียนข้อความอันสร้างความเกลียดชังในเรื่อง ชาติ ศาสนา เชื้อชาติ การแสดงความเคารพต่างๆ ของส่วนบุคคล และของประเทศต่างๆ ห้ามเอาความเชื่อส่วนบุคคลมาวิพากย์วิจารณ์อย่างดูหมิ่นดูแคลนเหยีดหยาม (4) ห้ามพูดจาหรือเขียนข้อความ ที่ดูหมิ่น-ละเมิดศาล หรือวิจารณ์วิเคราะห์คำพิพากษาของศาลโดยเด็ดขาด (5) ห้ามเขียนหรือกระทำการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่เข้าข่ายผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ (6) ต้องปฏิบัติและเคารพกฏหมายและระเบียบธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคารพกฏหมายอย่างเข้มงวด

Leave a Reply

Your email address will not be published.